Koerant

de publicatie van dlk

De Koerant wordt gemaakt door studenten en verschijnt ongeveer maandelijks. De opzet van de Koerant is dubbel: archief en kritiek. Aan het telkens publiceren van studentenprojecten ontleent ze haar archieffunctie. In het publiceren van interne en externe artikels probeert ze de leemtes in het curriculum op te vullen en vanuit een premise van zelfeducatie een bijdrage aan de opleiding architectuur te leveren.

De Koerant is te koop in de bib en in de KoeBar voor € 0,50

Editie 3

issuu.com/deloeiendekoe/docs/editie_3?e=4674673/4383467

Editie 2

issuu.com/deloeiendekoe/docs/editie_2_c90a742c3102b6?e=4674673/4383544

Editie 1

issuu.com/deloeiendekoe/docs/koerant_editie_1?e=4674673/4383561

Editie 0

_________________________________________________________________________________________________________________
Erotiek & Architectuur

Voorwoord

In het vorig boekje (‘beeld en architectuur’- november 2010) introduceerden we ‘the red light district’, voor alles wat ‘niet in het thema past en toch spanking hot is’. Dat de redactie het hier niet bij zou laten, stond in de sterren geschreven. We konden dan ook niet anders dan gewillig het thema ‘erotiek en architectuur’ omarmen en op onderzoek uitgaan.

Erotiek heeft veel gradaties: het kan gaan van een subtiele sensatie over speelse blikken en vurige passie tot brute obsessie. Zonder braaf of preuts te zijn, ontweken we het vulgaire en het platvloerse, wat van dit boekje een evenwichtsoefening maakt. De waaier aan denkpistes werd afgetast en heeft ons doen beslissen om het ook echt bij ‘erotiek’ te houden en niet af te dwalen naar bijvoorbeeld genderkwesties, waarover trouwens – voor geïnteresseerden – boeken legio zijn.

Om het magazine goed in te zetten, beginnen we met een lijst, alfabetisch opgebouwd, met dingen die we mee willen geven, maar die niet meer uitleg vagen dan een aantal regels. zo wordt u met een aantal fait-divers, reviews en voorproefjes van de teksten langzaam en sensueel ondergedompeld in het thema. Daarna kan u goed voorbereid aan de teksten beginnen en vervolgens doorbladeren naar de studentenprojecten.

De redactie

__________________________________________________________________________________________________________________
Architectuur in/en beeld

“Niet dat een beeld architectuur kan vervangen of aanwezig stellen, hoezeer die architectuur ook beeld wil zijn en hoe waar het ook is dat een gebouw tegenwoordig vaak niet meer is dan een tussenstadium tussen de kunstvolle ontwerptekeningen en de artistieke foto. De dia’s zijn maar een behelpen, een verwijzing, maar een onmisbare, naar die complexe visuele werkelijkheid van de architectuur die door geen enkele vorm van literaire of taalkundige benadering kan vervangen worden. Een beeld bewaart tenslotte het geheim van de naam.” (Geert Bekaert)

_________________________________________________________________________________________________________________
Architecture Schools: A hitchhikers guide

De volledige vragenlijst mét antwoorden van alle architectuurscholen in én buiten Europa die we voor jullie konden strikken, vanaf heden integraal te downloaden!

Albanië
Armenia
Austria
Bosnia
Croatia
Denemark
England
Finland
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Kosovo
Macedonia
Malaysia
Moldova
Norway
Poland
Portugal
Russia
Scotland
Singapore
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
the Netherlands
Turkey
Ukraine
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

koeboekje architectuuronderwijs

Lieve medestudenten,

De Koe heeft opnieuw gekalfd, u hebt alweer een nieuw dlkmagazine in de hand. Niet geheel onverwacht, met de visitatie in zicht, werd het thema van deze klepper ‘architectuuronderwijs’. Een thema waar je even zoet mee bent,
zo blijkt. We zouden in dit voorwoord kunnen overlopen welke teksten er zijn en dat grosso modo eerst de teksten komen die iets zeggen over ons eigen architectuuronderwijs, waaronder het verslag van De Koe op de studentenenquête en een aantal uiterst boeiende interviews met verschillende Plateaubewoners. We zouden kunnen doorgaan en zeggen dat daarop teksten volgen die net naar buiten kijken, en meer vertellen over het reilen en zeilen van de architectuurwereld buiten de Plateau, waarbij we ons niet beperken tot uiteenlopende vergelijkingen met andere onderwijsinstituten, maar we ook over onze schouder kijken, op zoek naar de wortels van architectuuropleidingen. Daaraan zouden we dan moeten toevoegen dat de tweede katern
naar goede gewoonte een samenvatting is van de creatieve uitspattingen van uw medestudent, waaruit u alweer eindeloos inspiratie kan putten voor een volgende opdracht. Uiteindelijk zouden we afsluiten met te zeggen dat voor de tussenbladen en de cover, foto’s zijn gebruikt, zijn die door ons jullie werden toegestuurd met als enige doel: prijken op de cover van dit boekje. Enige tijd geleden lanceerde de Koe een fotowedstrijd, waarbij gevraagd werd het eigen architectuurnest, de Plateau, in beeld te brengen.Uiteraard zouden we daaraan toevoegen dat we iedereen heel dankbaar zijn voor de inzendingen, die naar onze bescheiden mening van heel hoge kwaliteit zijn.

Maar dat doen we niet. Lange voorwoorden zijn vervelend en aan spanning komen we over het algemeen ook niet tekort. Wat we dus eigenlijk alleen willen zeggen is: enjoy!

de redactie
_________________________________________________________________________________________________________________

Jokerboekje

Voorwoord

“De Jokerweek”, zo staat jaarlijks op de webstek van de vakgroep te lezen, “is sinds 1996 een vast onderdeel geworden van het jaarcurriculum aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de UGent. Gedurende een week wordt het gewone lessenrooster onderbroken voor één lange en intensieve werksessie rond een uitdagende opdracht of een specifiek thema. Studenten uit de verschillende jaren werken hierbij samen. Diverse randactiviteiten komen zich hierop enten en verrijken de reflectie op het thema: lezingen door nationale en internationale gasten, filmprojecties, debatten…”

Het principe van de jokerweek blijft anno 2010 onveranderd. In deze projectweek speelt de vakgroep A&S even zijn Joker uit ten opzichte van de normale gang van onderwijs. Het academische ritme wordt even onderbroken en de gebruikelijke patterns worden op hun kop gezet. In die zin is de Jokerweek verwant aan het carnaval en aanverwante rituele momenten in traditionele maatschappijen. Die enkele dagen waarop je dingen kunt doen die je anders niet zou doen zonder ervoor gestraft te worden. Zoals dronken ronddolen op de Plateau of de gevestigde orde belachelijk maken. In een traditionele maatschappij worden dergelijke momenten verondersteld zaligmakend te zijn, omdat ze de verdrukten toelaten even stoom af te laten. Hoe groter de vernederingen die ze [de studenten] in het normale leven te verduren hebben, hoe groter meestal de rituele beleving. In de context van de opleiding architectuur & stedenbouw gaan we ervan uit dat de verdrukking niet te groot is, en de doelstelling veeleer pedagogisch is. Het komt erop aan de tellers weer op nul te zetten, de routine te ijken en te relativeren. Deze week creëert dan ook een nieuwe omgeving, waarin de nadruk evenzeer op het inhoudelijke als op het menselijke komt te liggen. Nieuwe contacten worden verkend met studenten van andere jaren of nog onbekende docenten.

Opmerkelijk was dit jaar de intieme betrokkenheid tussen de organiserende docenten en de Koe. De laatstejaarsstudenten zorgden voor een ongeziene logistieke ondersteuning; de ingerichte barconstructie was voor een week lang het kloppende hart van de Jokerweek, het zenuwcentrum waar menig student en docent terecht kon voor een praatje, een hongertje of zelfs een concert(je). Daarnaast werden we dagelijks verwend door de redactieploeg van jokertelevisie. Als volleerde, onvermoeibare reporters hebben ze de jokerweek dit jaar naar de beeldbuis gebracht. Nog steeds maken de 4 epische episodes menig internetkanaal onveilig. “Video killed the radio stars.”

Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, werd de Loeiende Koe ook betrokken bij het inhoudelijke luik van de Jokerweek. Deze projectweek is de kans bij uitstek om het traditionele onderwijs te bekritiseren en experimentele onderwijsvormen aan te gaan. Enerzijds door de thematiek: Powerdown, ‘how the built environment behaves when energy comes in short supply’. Het vorig koeboekje en de vergezelde duurzaamisme lezingenreeks hebben bewezen dat de thematiek leeft bij studenten, misschien zelfs duidend op een tekort binnen de opleiding. Anderzijds door de shift in verhouding tussen docent en student. De studenten zijn binnen subthema’s verdeeld in microseminaries, telkens begeleid door één docent. De resultaten liegen er dan ook niet om. Met veel enthousiasme hebben wij, de redactie, dit boek voor u gebrouwen. Het bevat de neerslag van de Jokerweek. U kunt het lezen als een Powerdown Toolkit, of u kunt het zien als een poging deze projectweek te vatten in projecten, lezingen en alles wat ons, de studenten, tijdens deze week heeft bewogen. We hopen dat u bij dit lezen van dit boek – al is het maar heel even – onze Jokerweek kan herbeleven.

de redactie
_________________________________________________________________________________________________________________

De Loeiende Koe presenteerde in het voorjaar van 2009 ‘Duurzaamisme’, 6 lezingen over duurzaamheid en architec­tuur, afgesloten en bekroond met een ron­detafelgesprek. Ervan uitgaand dat er niet één juist duurzaamheidsmodel bestaat, maar eerder een verscheidenheid aan in elkaar verweven denkmodellen, program­meerden we verschillende sprekers die nog weten waar het écht over gaat.

Onze milieuimpact overtreft de draag­kracht van de aarde. De ecologische footprint (afkomstig van kledij, voedsel, mobiliteit, energie, gebouwen, industrie, natuurlijk milieu) blijft stijgen. Vandaag hebben we 3 maal de aarde nodig als ieder­een zou leven als wij Belgen en 5,4 maal als we allen zouden leven als de Amerikanen. Zowat iedereen is het eens dat onze eco­logische impact op de aarde moet worden aangepakt. Oplossingen en maatregelen voor de ecologische vraagstukken resul­teren echter al te vaak in een complete impasse.
Ook de architectuurwereld wordt ge­confronteerd met dit ‘ecologisch vraag­stuk’. De uitputbaarheid van bepaalde grondstoffen, CO2-uitstoot of hernieuw­bare energiebronnen om maar enkele te noemen. Bovendien lijken de gevolgen van de huidige economische crisis vaak onverzoenbaar met een duurzame bena­dering van architectuur. Bouwen, zowel op niveau van het gebouw als op het niveau van de stad, heeft rechtstreeks te maken met mobiliteit, grondstoffen, energie, wa­ter, landinname en het natuurlijk milieu. Een ‘groene’ architectuur an sich is dus niet voldoende. Hoe maken we een duur­zaam gebouw in een duurzame omgeving? Denkmodellen over duurzame architec­tuur zijn vandaag meer dan ooit gewenst. Zijn we na het modernisme, het postmo­dernisme, het deconstructivisme… op weg naar Duurzaamisme?

Met Duurzaamisme stelt De Loeiende Koe zich kritisch op tegenover het heel ruime maar onduidelijke begrip ‘duur­zaamheid’. Door z’n actualiteit is het een modewoord geworden, dat steeds meer in de mond wordt genomen voor com­merciële doeleinden. Te veel ‘duurzame gebouwen’ zijn niet meer dan groene op­smuk: duurzaam gekoelde serres, dure PV-panelen op een slecht geïsoleerd gebouw, twee gezinswagens voor een groene pas­siefwoning, grondkoeling voor een glazen kantoorgebouw… Duurzaamheid is veel meer dan een groene passiefwoning, archi­tectuur die naar stro ruikt of steeds stren­ger wordende normen en wetten omtrent uitstoot en verwarming. Duurzaamheid is niet enkel een technisch te verwezenlijken woord, maar dient ook rekening te houden met sociale, economische en politieke fac­toren.
Duurzaam bouwen en wonen is een geïn­tegreerd project, dat rekening houdt met vele, vaak onbekende factoren.

Tot slot willen we met dit themanummer ook een open deur intrappen. Gezien de grote verantwoordelijkheid van de archi­tect in dit hele verhaal (architecten zijn verantwoordelijk voor een derde van alle materiaalstromen), rijst de vraag welke rol toebedeeld is aan de opleiding architec­tuur. Misschien moet de opleiding meer geconcipieerd worden vanuit ‘de architect als manager van materialen’. Duurzame architectuur mag niet verworden tot een verkoopsargument van een gespeciali­seerd architect. Het is een houding die ieder architect zich moet aanmeten.

download

cover-april-2009

download

cover-januari-2009

download

download

download

2007_2

2007_1

2006_3

2006_2

2005_2

2004_3

2003_4

2003_3

2003_2

2003_1

2002_joker

2002_1

2001_1

Advertisements