Coming up… Jokerboekje

Voorwoord

“De Jokerweek”, zo staat jaarlijks op de webstek van de vakgroep te lezen, “is sinds 1996 een vast onderdeel geworden van het jaarcurriculum aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de UGent. Gedurende een week wordt het gewone lessenrooster onderbroken voor één lange en intensieve werksessie rond een uitdagende opdracht of een specifiek thema. Studenten uit de verschillende jaren werken hierbij samen. Diverse randactiviteiten komen zich hierop enten en verrijken de reflectie op het thema: lezingen door nationale en internationale gasten, filmprojecties, debatten…”

Het principe van de jokerweek blijft anno 2010 onveranderd. In deze projectweek speelt de vakgroep A&S even zijn Joker uit ten opzichte van de normale gang van onderwijs. Het academische ritme wordt even onderbroken en de gebruikelijke patterns worden op hun kop gezet. In die zin is de Jokerweek verwant aan het carnaval en aanverwante rituele momenten in traditionele maatschappijen. Die enkele dagen waarop je dingen kunt doen die je anders niet zou doen zonder ervoor gestraft te worden. Zoals dronken ronddolen op de Plateau of de gevestigde orde belachelijk maken. In een traditionele maatschappij worden dergelijke momenten verondersteld zaligmakend te zijn, omdat ze de verdrukten toelaten even stoom af te laten. Hoe groter de vernederingen die ze [de studenten] in het normale leven te verduren hebben, hoe groter meestal de rituele beleving. In de context van de opleiding architectuur & stedenbouw gaan we ervan uit dat de verdrukking niet te groot is, en de doelstelling veeleer pedagogisch is. Het komt erop aan de tellers weer op nul te zetten, de routine te ijken en te relativeren. Deze week creëert dan ook een nieuwe omgeving, waarin de nadruk evenzeer op het inhoudelijke als op het menselijke komt te liggen. Nieuwe contacten worden verkend met studenten van andere jaren of nog onbekende docenten.

Opmerkelijk was dit jaar de intieme betrokkenheid tussen de organiserende docenten en de Koe. De laatstejaarsstudenten zorgden voor een ongeziene logistieke ondersteuning; de ingerichte barconstructie was voor een week lang het kloppende hart van de Jokerweek, het zenuwcentrum waar menig student en docent terecht kon voor een praatje, een hongertje of zelfs een concert(je). Daarnaast werden we dagelijks verwend door de redactieploeg van jokertelevisie. Als volleerde, onvermoeibare reporters hebben ze de jokerweek dit jaar naar de beeldbuis gebracht. Nog steeds maken de 4 epische episodes menig internetkanaal onveilig. “Video killed the radio stars.”

Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, werd de Loeiende Koe ook betrokken bij het inhoudelijke luik van de Jokerweek. Deze projectweek is de kans bij uitstek om het traditionele onderwijs te bekritiseren en experimentele onderwijsvormen aan te gaan. Enerzijds door de thematiek: Powerdown, ‘how the built environment behaves when energy comes in short supply’. Het vorig koeboekje en de vergezelde duurzaamisme lezingenreeks hebben bewezen dat de thematiek leeft bij studenten, misschien zelfs duidend op een tekort binnen de opleiding. Anderzijds door de shift in verhouding tussen docent en student. De studenten zijn binnen subthema’s verdeeld in microseminaries, telkens begeleid door één docent. De resultaten liegen er dan ook niet om. Met veel enthousiasme hebben wij, de redactie, dit boek voor u gebrouwen. Het bevat de neerslag van de Jokerweek. U kunt het lezen als een Powerdown Toolkit, of u kunt het zien als een poging deze projectweek te vatten in projecten, lezingen en alles wat ons, de studenten, tijdens deze week heeft bewogen. We hopen dat u bij dit lezen van dit boek – al is het maar heel even – onze Jokerweek kan herbeleven.

de redactie

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.