woe 12.05 | lezing Johan Lagae ‘Architectuur, sterfelijkheid en erfgoed in Kinshasa, Lubumbashi en Matadi’


Op woensdag 12 mei geeft professor Johan Lagae een lezing getiteld ‘Architectuur, sterfelijkheid en erfgoed in Kinshasa, Lubumbashi en Matadi’ in Blandijn, auditorium A. De lezing, die start om 19u00, is gratis bij te wonen en kadert in de lezingenreeks ‘Vijf keer wijzer over D.R. Congo: Lopend onderzoek over Congo aan de UGent’, een organisatie van het Gents Afrika Platform (GAP), Open Universiteit, de cel Ontwikkelingssamenwerking (DOZA-afdeling Onderzoekscoördinatie) en AVRUG.

Architectuur, stedelijkheid en erfgoed in Kinshasa, Lubumbashi en Matadi
Sinds enige tijd staat de Afrikaanse stad als onderzoeksobject opnieuw in het centrum van de belangstelling binnen tal van disciplines zoals de antropologie, de sociologie, de stadsplanning en de architectuurgeschiedenis. Vanuit een interdisciplinair perspectief focust deze lezing op een aantal Congolese steden (Kinshasa, Lubumbashi en Matadi). Na het schetsen van hun ontstaansgeschiedenis, toont de lezing hoe gebouwen en stedelijke ruimtes die onder het koloniaal regime tot stand kwamen, in de loop van de tijd zijn toegeëigend en herbruikt, nieuwe betekenissen hebben gekregen of, in sommige gevallen, danig zijn getransformeerd. Tegelijk wordt duidelijk hoe koloniale structuren tot op vandaag in deze steden doorwerken. Tenslotte verkennen we nieuwe vormen van cartografische representatie die toelaten deze steden en hun geschiedenis beter leesbaar te maken, en het mogelijk maken om de actualiteitswaarde van het architecturale en stedelijke erfgoed te benaderen.

Prof. dr. ir. arch.  Johan Lagae is docent theorie en geschiedenis van de architectuur en stedenbouw met focus op de niet-Europese context aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Faculteit Ingenieurswetenschappen, UGent.

meer informatie op http://www.gap.ugent.be/Congo2010

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.