ma 29.03 – vr 02.04 | Jokerweek Powerdown

Achtergrond
Powerdown is aan de basis de titel van een boek van Richard Heinberg uit 2004 over de nakende globale energieschaarste. In de context van de Jokerweek gaat Powerdown over de hoe architectuur, stedenbouw en infrastructuur zich gedragen in geval van energieschaarste en bij chronische (kortstondige of langdurige) onderbrekingen van de energievoorziening.

De aanleidingen voor een drastische terugval van de energiestroom in een bestaand systeem kunnen veelvuldig zijn:
globale petroleumschaarste
dichtgedraaide gaspijpleidingen om politiek-economische redenen
geomagnetische stormen of natuurrampen met black-outs tot gevolg
oorlog

De ervaring leert dat in die omstandigheden bepaalde infrastructuren ‘veerkrachtiger’ zijn dan andere, dit wil zeggen minder last ervaren in hun werking van de energieterugval dan andere. Doel van de Jokerweek is onder meer om na te gaan hoe een dergelijke weerbaarheid tot stand kan worden gebracht met de middelen die eigen zijn aan design, architectuur en stedenbouw.

De directrice van een bejaardentehuis beschreef ooit hoe zij en haar medewerkers tijdens een recente stroompanne onmogelijk de bejaarden nog uit hun elektrische relaxzetels konden krijgen. Ze zaten er gewoon in gekluisterd, met alle gevolgen van dien. Een ander voorbeeld van niet-schokbestendige infrastructuur is dat van een wolkenkrabber op Lake Shore Drive in Chicago. Het volstaat dat de gastoevoer daar maar één dag uitvalt in de winter en de temperatuur in de appartementen zakt tot onder het vriespunt onder invloed van de ijzige wind van over Lake Michigan. Het gevolg is dat alle waterleidingen en verwarmingsleidingen springen, en de appartementen onbewoonbaar worden.
Het verschil tussen een lift en een roltrap is dat een roltrap ook kan gebruikt worden als er geen stroomtoevoer meer is.

Microseminaries
Het werk voor Powerdown gebeurt in zogenaamde microseminaries. Die bestaan uit groepen van een 10-tal studenten die, onder de hoede van één vakgroeplid, docent of assistent, gedurende de hele week één specifiek subthema zullen behandelen. De subthema’s, met een bijhorende opgave, werden op voorhand uitgeschreven door de vakgroepleden. De opgaven omvatten meestal zowel een luik onderzoek als een luik ontwerp. Een lijst met alle microseminaries en de bijhorende vakgroepleden wordt op voorhand kenbaar gemaakt zodal de studenten zich net vòòr de aanvang van de Jokerweek in een groep kunnen inschrijven.

Output
Het resultaat van het werk van de verschillende microseminaries zal gebruikt worden voor een publicatie met de titel Powerdown Toolkit (working title). Iedere groep levert op het einde van de week zijn bijdrage onder de vorm van ongeformatteerde tekst en/of een reeks zwart/wit beelden. Deze bestanden worden na de jokerweek samengebundeld door de redactie tot het nieuwe Koekboekje.
Buiten de beperking van het zwart-wit voor de beelden is de keuze van de communicatievorm vrij. De tekst kan verschillende paden bewandelen: van een reportage tot een fictieverhaal, en de beelden kunnen zowel foto’s zijn, reproducties van maquettes, als tekeningen. Wel vragen we dat er een grote aandacht wordt besteed aan de communicatieve dimensie van de geproduceerde ‘artikels’ die ook voor leken begrijpbaar moeten zijn. Tekst en beeld worden telkens voorzien van de nodige bronverwijzingen.

De bruikbaarheid en lezersvriendelijkheid van de geleverde artikels wordt opgevolgd door de redactie, een team met vakgroepleden, afgevaardigden van de Loeiende Koe en laatstejaars die zich tijdens de jokerweek bezighouden met het op elkaar afstellen van de verschillende artikels, zowel vormelijk als inhoudelijk, en die ook de publicatie zullen regelen. Dit zal gebeuren op de voorlopige versies van de artikels die, op het einde van iedere werkdag van de Jokerweek, door de groepen worden ge-upload op een voor hen bestemde pagina van de Jokerwebsite. Deze continue publicatie maakt ook dat iedereen, voor het einde van de Jokerweek, steeds kennis kunnen nemen van de resultaten van de andere groepen.

Parallel aan deze output op de website wordt aan de groepen ook gevraag om op het einde van de dag het resultaat van hun werk in niet-virtuele vorm ditmaal tentoon te stellen in een reeks vitrine-tafels die voor de Jokerweek opgesteld worden het atelier Bach. 1. Buiten tekst en grafische documenten kunnen hier ook objecten, maquettes, originele tekeningen enz. worden tentoongesteld.

Agenda
Programmaboekje

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.