Labo A

Aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw is een nieuwe onderzoekscel opgericht, Labo A. Na Labo S, onder de supervisie van professor Pieter Uyttenhove met als onderzoeksdomein de grote schaal van het stadsontwerp, beschikt de vakgroep nu met Labo A, onder leiding van Guy Châtel, ook over een onderzoekscel die zich op de kleinere schaal van het Architectuurontwerp richt.

Labo A verricht toegepast onderzoek en vervult dienstverleningsopdrachten in ontwerpgerelateerde materies. Zijn studie- en ontwerpwerk is er op gericht om de uitwerking van het architecturale object in diverse registers en op verschillende schaalniveaus te expliciteren. Daarin staan de verhouding van het object tot een context en een programma, alsook zijn typologische definitie, centraal. In dit verband heeft het labo een bijzondere interesse ontwikkeld voor de problematiek van de huisvesting van institutionele (publieke en semipublieke) programma’s: het museum, de school, het theater, het crematorium, de gevangenis, etc.

Labo A fungeert bij zijn onderzoek- en dienstverleningswerk als een wetenschappelijk platform. Zijn medewerkers beschikken over de wetenschappelijke kennis en een ruime praktische ervaring met betrekking tot de verschillende aspecten van het ruimtelijk ontwerp. De gebundelde kennis en ervaring kan zo een doelgerichte en efficiënte aanpak van de opdracht waarborgen. Voor elke opdracht stelt het Labo een uitvoerend en een wetenschappelijk team samen. Het wetenschappelijk team adviseert de methodiek en bewaakt de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

Labo A verrichtte onderzoek naar recente schoolarchitectuur in opdracht de Vlaams Bouwmeester (cfr. De school als ontwerpopgave, Schoolarchitectuur in Vlaanderen 1995-2005, en Aanbevelingen bij de Inhaaloperatie in de Scholenbouw 2006-2010). Momenteel werkt Labo A, eveneens in opdracht van de Vlaams Bouwmeester, aan de studie en de evaluatie van recente Masterplannen in de Vlaamse scholenbouw.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.