vr 08.01 | Symposium

Op vrijdag 8 januari 2010 wordt door een groep architectuurstudenten een symposium georganiseerd. Deze bijeenkomst groeide organisch uit een atelieropdracht waarin de studenten zich een underground-rol ten aanzien van Architectuur aanmeten. Dit stelt hen in de mogendheid om Architectuur kritisch – vanop de zijlijn – te gaan bevragen.

Op het symposium komen zes externe sprekers elk vanuit hun vakgebied en bezorgdheid over de noodzaak van architectuur een lezing geven. Hiervoor hebben Kristof Crolla (Zaha Hadid Architects), Luc Binst (Crepain Binst Architecture), Wim Goes (Wim Goes Architectuur), Luc Deleu (T.O.P. Office), Johan Sanctorum (Visionair België) en Denis Dujardin (Denis.Dujardin.omgevingen) zich geëngageerd.

Het symposium komt voort vanuit een verregaande bezorgdheid over het huidige architectuurlandschap en de manier waarop ‘en masse’ nieuwe architecten afstuderen. Dit leidt tot een vervlakking van de moeder der kunsten. Als kinderen van deze tijd hebben de studenten aan de hand van vier deelgebieden (virtuele wereld, narratieve structuren, mentale constructies en publieke ruimte) getracht de maatschappij en architectuur te begrijpen.

Hun werk is opgevat volgens de drie-eenheid these, antithese en synthese. Het symposium is de gemene deler waar het volledige onderzoek uiteengezet zal worden. De these is een theoretisch onderzoek, de antithese houdt een kritisch bevragen van de architectuurtheorie in, terwijl in de synthese een ruimtelijk model gebruikt wordt om het consensusdogma waarin architectuur zich bevindt in vraag te stellen. De studenten wenden architectuur aan als middel om reactie en reflectie aan het weifelende subject te ontlokken. Architectuur wordt zo een methode.

De dag wordt afgesloten met een debat waarin studenten, docenten en professionelen met elkaar in discussie gaan. De inzet is niet om oplossingen te vinden, maar om kritische vragen op te werpen. Om een werkelijk architectuurdebat aan te zwengelen. Om dit medium op een verdiepende manier te hanteren volgen Marc Dubois, Bram Aerts, Martine De Maeseneer, Jo Van Den Berghe en Guy Van Kerckhoven de lezingen met argusogen. Hun taak is om inhoudelijke, kritische vragen te opperen. Zo hopen de studenten, als het even kan, een knuppel in het hoenderhok te gooien.

Meer informatie en inschrijving via de website

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.