4th International Architecture Biennale Rotterdam

4th International Architecture Biennale Rotterdam
Open City: Designing Coexistence
25 September 2009 – 10 Januari 2010 Rotterdam-Amsterdam

Met drie tentoonstellingen, een unieke samenwerking met de VPRO en een uitgebreid randprogramma van lezingen, filmvertoningen, debatten, workshops, een internationale masterclass en andere evenementen zet de vierde editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) het najaar in het teken van de Open City.
Met Open City wordt een stad bedoeld die divers, levendig en sociaal duurzaam is en waar mensen zich cultureel, sociaal en economisch op een productieve manier tot elkaar kunnen verhouden.
Met het thema Open City: Designing Coexistence stelt de 4e IABR dus met name de sociale cohesie in onze steden aan de orde: hoe kunnen architecten en stedenbouwers concrete bijdragen leveren aan de duurzame kwaliteit van de stedelijke omgeving.

Over de hele wereld kampen steden met grote uitdagingen. Stadsbesturen hebben al te vaak te maken met een optelsom van problemen: niet goed functionerende infrastructuur, criminaliteit, de dreiging van terrorisme, armoede, vervuiling, slechte huisvesting en een groeiende kloof tussen de formele en de informele stad; een kloof die voor miljarden mensen beperkte of zelfs geen toegang betekent tot onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg, informatie en de formele economie. Toch wordt een consequente en integrale aanpak van de stedelijke ontwikkeling maar zelden als politieke prioriteit gezien, zeker niet op (inter)nationaal niveau. De visie op de toekomst van de stad is gedateerd, versplinterd en ontoereikend. Maar steeds meer mensen (tot wel 75% van de wereldbevolking rond 2050, zo wordt voorspeld) leven in de stad, en vooral de grote steden zijn de aanjagers van de wereldeconomie. Ook zijn zij verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de CO2 uitstoot. De steden zijn daarmee de sleutels tot de toekomst en in de 21e eeuw zullen zij in veel opzichten belangrijker zijn dan landen. Maar alleen als zij in sociaal en cultureel opzicht robuust, divers en veerkrachtig zijn, economisch levensvatbaar, ecologisch duurzaam en bovendien veilig en open naar de wereld, alleen dan zullen zij hun traditionele belofte kunnen blijven waarmaken, en de plekken blijven waar steeds meer mensen zich kunnen richten op hoe een beter bestaan op te bouwen voor zichzelf en voor de ander.

http://www.iabr.nl/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.