04.11 Algemene KoeVergadering

KoeVergadering Structuur en Agenda

Structuur & Agenda

Bij discussies wordt veel in de lucht gepraat omdat er niets concreet voor ligt. Dit pamflet brengt een standpunt naar voor dat op tafel ligt en bediscussieerbaar is. Het document is niet opgesteld om duidelijkheid te brengen, maar om vragen op te werpen. ‘Hoe organiseren we ons?’ ‘Hoe gebruiken we onze bestaande en nieuwe structuren?’ ‘Welke nieuwe verantwoordelijkheden dringen zich op?’ ‘Hoe zien we de samenwerking met de site(s)?’ In de geplande vergadering worden de lijnen uitgezet waarrond de loeiende koe dit jaar zal werken. Een ambitieuze koe heeft nood aan een onderliggende agenda en structuur, die bepaald worden in de de keuze van de werkgroepen, de relatie tot de vakgroep en de houding ten opzichte van de studenten architectuur.

werkgroep

Dit jaar hanteert de loeiende koe de methode van thematische werkgroepen waarvan het eindproduct telkens een koeboekje is. Per jaar verscheinen er drie boekjes: twee als output van een thema en een als product van de jokerweek. De opzet van de werkgroepen is het zoeken naar meer integratie binnen de activiteiten van de loeiende koe. Het maken van keuzes voor specifieke thema’s is niet alleen een manier om de loeiende koe te ondersteunen met een onderliggende agenda en het vermijden van de presentatie van een willekeurig allegaartje, de thema’s zoeken ook een vruchtbare kruisbestuiving tussen de losse kaders van KoeLeest, KoeRator en KoeBoekje en laten de loeiende koe toe gerichter en specifieker te werken.

Het idee achter de werkgroepen is het gehate top-down beslissings- en werkproces vermijden, en een situatie creëren waarin iedereen gelijke inbreng heeft en eindverantwoordelijkheid verleend en opgenomen wordt. De werkgroepen werken als een kapstok waarbij de verantwoordelijken de vrijheid hebben al hun creativiteit hier aan op te hangen. Doordat telkens andere mensen met een bepaalde werkgroep bezig zijn krijg je diversiteit in werking, stellingen en eindproducten. Het wil loskomen van formats en stereotiepe ideeën op wat een lezingenreeks, een koeboekje of een filmreeks inhoudt.

De topics die aangekaart worden binnen een afzonderlijk thema kunnen zo breed zijn dat elke manier om ze categoriseren tot falen gedoemd is. Het is een mengvorm van academische serieux en topics die eerst en vooral voortvloeien uit de individuele fascinaties van de werkgroep, en die geïnspireerd zijn op architectuur als deel van een grotere cultuur. De individuele werkgroepen hebben een grote vrijheid in het definiëren van het concept van het thema, en de aanwezigheid van zowel studenten als docenten, zowel intern als extern is hier essentieel: elke werkgroep wordt een architectuurproject met z’n eigen logica en karakter als een experiment en een vorm van zelf-educatie, waarvoor geen bestaand format bestaat. De Loeiende Koe werkt hier als een collectief, maar niet volgens de principes van het consensus model. De rol die weggelegd is voor de loeiende koe in haar geheel is om de dienen als een soort van klankbord om de argumenten die de werkgroep produceert en hun ontwikkeling in de tussenfases te testen.

De Loeiende Koe is een werk van liefde, maar ook van een overtuiging dat tegen de achtergrond van een toenemend geglobaliseerde praktijk van architectuurproductie, de intellectuele openheid die de loeiende koe biedt, een mogelijkheid is die gekoesterd moet worden.

vakgroep

De Loeiende Koe bestaat als brug tussen de studenten en docenten van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent. Het is aan de loeiende koe om het publiek van studenten en docenten te mengen en om de leemtes in het curriculum zoniet op te vullen, dan toch te signaleren. De eerste impact die je op de vakgroep kan hebben is door ermee in discussie te gaan. Dit kan via de werkgroepen en de jokerweek, die een plaats moeten bieden aan wat in de opleiding niet aan bod komt. Samenwerkingen met de vakgroep moeten ingezet worden om docenten tijd en ruimte te bieden voor onderwerpen waar in hun lessenpakket geen plaats voor is. Of, belangrijker, om de discrepantie tussen onderzoek en onderwijs die aan de universiteit aanwezig is op te heffen en de studenten zoniet te betrekken in het onderzoek dat aan de vakgroep verricht wordt, deze hier dan toch op de hoogte van te brengen.

studenten

De Loeiende Koe is van en voor iedereen. Iedere student die in de wandelgangen van de bovenste verdieping rondloopt is een koe. Naast het aanbieden van inhoud, zullen we de bars en feestjes niet vergeten aan te bieden die de band tussen de studenten in de zolderverdiepingen van het Jozef Plateau gebouw willen versterken. Bovendien mag het losse en open karakter van de loeiende koe niet verloren gaan in het aannemen van onafhankelijke en specifieke thema’s en het samenwerken met de vakgroep. De Loeiende Koe is een organisatie die leeft op studenten die geïnteresseerd zijn in architectuur, die openstaat voor nieuwe mensen met nieuwe ideeën en hen zoniet in contact brengt met, dan toch op de hoogte houdt van de culturele wereld binnen en buiten de besloten muren van de universiteit.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.