din 28.04 RESPACT Nationale Betoging (12h Sint Pietersplein / 14h Brussel-Noord)

betoging-a3-blauw3

De Loeiende Koe steunt de Respact-campagne voor de vermindering van de studiekosten. Deze campagne organiseert een nationale betoging op 28 april om 14h aan Brussel-Noord, de openingsdag van de Europese top van ministers van onderwijs. Deze top heeft als doel het proces van de commercialisering van het onderwijs in Europa, het Bologna-proces, nog verder door te duwen.

Met het Bologna-proces beslisten alle Europese regeringen het Amerikaans model voor hoger onderwijs aan te nemen, om hiermee te kunnen concur¬reren. Het Amerikaans onderwijs werkt volledig volgens de principes van de vrije markt waarbij de instellingen met elkaar concurreren om middelen. Het gevolg is dat er twee soorten onderwijsinstellingen bestaan:  de elite-instellingen voor de rijken (Harvard, Yale, …) waar je moet toegelaten worden en astronomisch hoog inschrijvingsgeld moet betalen, en daarnaast de instellingen voor  de meerderheid die minder kwalitatief onderwijs aanbieden daar ze niet over voldoende  middelen beschikken, en minderwaardige diloma’s afleveren.

Sinds 1980 daalt het budget voor onderwijs – met ups and downs – constant. In 1980 besteedde de regering nog meer dan 7% van het BBP aan onderwijs, vandaag is dat minder dan 5,5%. Het aantal studenten verdubbelde echter sindsdien. Op deze manier verplicht de overheid de instellingen meer en meer personeel af te danken, sociale diensten af te bouwen en private finan¬ciering te zoeken.

De instellingen zullen ook een deel van de verloren financiering bij de studenten zelf zoeken. De inschrijvingsgelden voor manama’s kunnen oplopen tot 25.000 euro. De invoering van het leerkrediet beperkt nog meer de toegang tot hoger onderwijs. Hiermee kan de financiering van onderwijsinstellingen ingetrokken worden voor een deel van de studenten die moeilijkheden hebben om direct te slagen. Zij kunnen herinschrijving ontzegd worden, of dubbel inschrijvingsgeld gevraagd worden om hun studies te kunnen verderzetten. Deze maatregel is rampzalig voor studenten die werken of afkomstig zijn uit een zwakker sociaal milieu en meer moeilijkheden hebben om te slagen.

Geen van de vier traditionele partijen is bereid 7% van het BBP te voorzien voor onderwijs. Besparingen in publieke uitgaven worden al aangekondigd voor na de verkiezingen, het budget voor onderwijs zal waarschijnlijk niet bespaard blijven. Er moet massaal op straat gekomen worden zoals de studenten in Italië, Frankrijk, Spanje en elders in Europa. In Gent wordt er om 12u op het Sint-Pietersplein verzameld, daarna wordt naar station Gent Sint-Pieters verplaatst om samen de trein naar Brussel te nemen.

http://www.respact.be/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.